MANAGER

1. Doel van de functie manager

Behalen van afdelingsspecifieke doelstellingen door het aansturen van personeel, plannen en evalueren van afdelingsactiviteiten (boekhouding, aankoop, verkoop extern/winkel, bestellingen en leveringen klaarzetten, orde in en buiten het hele bedrijf,…)

Verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling en groei van personeelsleden. Daarnaast eindverantwoordelijkheid voor de eindtargets (omzettargets) van de betreffende afdeling.

Ondersteunen van de zaakvoerder en alle personeel waar nood is om in te springen bij alle dagdagelijkse taken. Tijdens vakantieperiodes, ziektes, … is het overnemen van bepaalde taken een must zodat de dagdagelijkse werking/continuïteit van het bedrijf niet in het gedrang komt.

2. Taken van een manager

Managen van verwachtingen en resultaten. Dagelijks bij opstart van de werkdag samen met de afdeling verantwoordelijke de actuele  taken overlopen aan de hand van de agenda’s die voor einde vorige werkdag zijn opgemaakt. In de loop van de werkdag meermaals opvolgen en bijsturen/ondersteunen waar nodig.

Behalen van personeelsresultaten door het managen van verwachtingen van zowel de organisatie als de medewerkers zelf; plannen, bijhouden en beoordelen van resultaten; coachen, adviseren en terechtwijzen van personeel indien nodig; ontwikkelen, coördineren en handhaven van systemen, beleid en procedures.

Opstellen van mailingen, sociale media acties opstellen, branding , reclame en sponsoring bij sportclubs en verenigingen uitwerken in een Win-Win verhaal , netwerken (BNI Kempen, Ronde tafel, Link21,…) horen ook bij het takenpakket.

Bestaande draaiboeken verder op punt stellen in samenspraak met de verantwoordelijken die deze taken moeten uitvoeren.

3. Strategische doelstellingen bepalen

Formuleren van strategische doelstellingen door het verzamelen van relevante bedrijfsgegevens, financiële informatie en informatie over bedrijfstargets. Diensten en operationele activiteiten optimaliseren. Inspelen op vragen uit de markt, trends en kansen. Maken van strategische keuzes. Definiëren van gewenste resultaten en dit verder vertalen naar acties en targets voor het team.

4. Financiële doelstellingen bepalen

Voldoen aan financiële doelstellingen door het voorspellen van vereisten; maken van een budgettair jaarplan, plannen van uitgaven, analyseren van afwijkingen en het initiëren van corrigerende maatregelen.

Samen met de zaakvoerder overleggen welke uitgaven en investeringen de grootste prioriteit zijn om de groei van het bedrijf te  stimuleren.

5. Kwaliteit bewaken

De kwaliteit van de dienstverlening behouden door het afdwingen van service standaarden, analyseren en oplossen van klantenserviceproblemen, identificeren van trends en het aanbevelen van systeemverbeteringen.

Opstellen van plan om ten allen tijde controle en inzicht te hebben op wat er verkocht, aangekocht, binnen is gekomen, klaar is gezet voor levering op vooraf afgesproken plaats, mee gaat bij leveren, bonnen die terug komen na levering controleren of alles juist is verlopen, opvolgen of betalingen tijdig binnen komen.

6. Functioneringsgesprekken

Voeren van functionerings- beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken met teamleden. Eventueel initiëren van exit procedures.

7. Werving en selectie

De manager zal betrokken zijn bij het proces van werving en selectie van nieuwe medewerkers, oriëntatie en training van personeel, behouden van een veilige werkomgeving, en persoonlijke ontwikkeling van personeel. Hij zal de functieomschrijvingen en taken per afdeling verantwoordelijke verder op punt zetten aan de hand van de reeds opgemaakte documenten. Bij groei zal er nieuw personeel aangetrokken worden en zullen er bepaalde takenpakket herverdeeld worden door de manager.

8. Vaardigheden van een manager

 • Prestatiemanagement
 • Projectmanagement
 • Coaching
 • Begeleiding
 • Kwaliteitsmanagement
 • Resultaat gedreven
 • Budgets ontwikkelen
 • Teamwork bevorderen
 • Stressbestendig
 • Feedback geven
 • Leiding geven